SẢN PHẨM KHÁC

Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực Chuyên :

* Phân Phối
1. Biến Tần : SUNFAR, LONGSHENG, HITACHI, SCHNEIDER ...
2. Độc quyền phân phối của hãng nguồn MEAN WELL 
3. PLC :  LIYAN, MITSUBISHI, SIEMEN, FATEK, SHIHLIN, SCHNEIDER, ...
4. Màn hình cảm ứng:  PRO-FACE, WEINTEK, SHIHLIN, HITECH, MITSUBISHI, OP320, SCHNDEIDER, ...
5. Đồng hồ hiển thị nhiệt độ : YUDIAN, SHIP, KCE, RKC, TOKY, YANGMIN, 
6. Sensor: mắt bắt màu, quang, từ , thu phát, : BANNER, RIKO, WELON, JULONG.
mỗi trang
Đại lý phấn phối các loại cáp lập trình và cáp kết nối HMI với PLC Việt Nam

Đại lý phấn phối các loại cáp lập trình và cáp kết nối HMI với PLC Việt Nam

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Đại lý phân phối các loại ly hợp bột từ Việt Nam

Đại lý phân phối các loại ly hợp bột từ Việt Nam

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Đại lý phân phối các loại Thắng Bột Từ Việt Nam

Đại lý phân phối các loại Thắng Bột Từ Việt Nam

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
đại lý phân phối các loại điện trở thắng , hãm , xã việt nam

đại lý phân phối các loại điện trở thắng , hãm , xã việt nam

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Đại lý phân phối các loại biến trở và nắp 1 vòng , 10 vòng Tocos , Mexico việt nam

Đại lý phân phối các loại biến trở và nắp 1 vòng , 10 vòng Tocos , Mexico việt nam

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Đại lý phân phối các loại Timer Toky Việt nam

Đại lý phân phối các loại Timer Toky Việt nam

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
đại lý phân phối các loại counter Toky Việt nam

đại lý phân phối các loại counter Toky Việt nam

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
bộ cân Loadcell Euntay LMS-005, LMS-015, LMS-030, LMS-050, LMS-100, LMS-200

bộ cân Loadcell Euntay LMS-005, LMS-015, LMS-030, LMS-050, LMS-100, LMS-200

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Đại lý phân phối các loại motor Driver Servo Yaskawa Toshiba Mitsubishi Shihlin Masxine HNC

Đại lý phân phối các loại motor Driver Servo Yaskawa Toshiba Mitsubishi Shihlin Masxine HNC

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Motor sàn biên Feiya 55TDY4, 70TDY4, 90TDY4, 110TDY4, 130TDY4, 1500TDY4

Motor sàn biên Feiya 55TDY4, 70TDY4, 90TDY4, 110TDY4, 130TDY4, 1500TDY4

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Ly hợp bột từ cốt âm FL06K, FL15K, FL25K, FL50K, FL100K, FL200K, FL400K

Ly hợp bột từ cốt âm FL06K, FL15K, FL25K, FL50K, FL100K, FL200K, FL400K

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Thắng bột từ cốt âm FZ06K, FZ15K, FZ25K, FZ50K, FZ100K, FZ200K, FZ400K

Thắng bột từ cốt âm FZ06K, FZ15K, FZ25K, FZ50K, FZ100K, FZ200K, FZ400K

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
cảm biến sensor từ riko RN04-N, RN04-NP, RN04-KP2, SN04-N, PSC1206-N

cảm biến sensor từ riko RN04-N, RN04-NP, RN04-KP2, SN04-N, PSC1206-N

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
cảm biến sensor quang xã màng đuôi RMF-DU30KP2, RMF-DU40N, Z3J-DS50E3, S18-2VNDL-2M

cảm biến sensor quang xã màng đuôi RMF-DU30KP2, RMF-DU40N, Z3J-DS50E3, S18-2VNDL-2M

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
cảm biến sensor bắt vạch màu Z3N-TB22 NT6-BW22 KT5W-2N1116 WSC2-H R58ECRGB1

cảm biến sensor bắt vạch màu Z3N-TB22 NT6-BW22 KT5W-2N1116 WSC2-H R58ECRGB1

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
SMA-M100R20A-CSDA-100A2 SMA-M150R20A-CSDA-150A2 SMA-M200R20A-CSDA-200A2 SMA-M350R20A-CSDA-350A2

SMA-M100R20A-CSDA-100A2 SMA-M150R20A-CSDA-150A2 SMA-M200R20A-CSDA-200A2 SMA-M350R20A-CSDA-350A2

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
bộ điều khiển motor Torque DC 2HP, 3HP, 5HP

bộ điều khiển motor Torque DC 2HP, 3HP, 5HP

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
bộ điểu khiển motor Torque AC LJKY-II3FK-32A

bộ điểu khiển motor Torque AC LJKY-II3FK-32A

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Bộ điều chỉnh lực căng Euntay TC-2010,TC-2030, TC-2050, TC-2050P, TC-2060, PA-2405, YTTC-260

Bộ điều chỉnh lực căng Euntay TC-2010,TC-2030, TC-2050, TC-2050P, TC-2060, PA-2405, YTTC-260

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Cáp kết nối DB9F-DB9F DB9M-DB9F USB-CIF31 DB9F-MD8M 2 ĐẦU TRÒN 8 PIN RZCMT6100 SLH-AX-CAB30

Cáp kết nối DB9F-DB9F DB9M-DB9F USB-CIF31 DB9F-MD8M 2 ĐẦU TRÒN 8 PIN RZCMT6100 SLH-AX-CAB30

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến trở 10 vòng ( 1k , 2k , 5k , 10k , 20k , 50k ,100k, 200k, 500k )

Biến trở 10 vòng ( 1k , 2k , 5k , 10k , 20k , 50k ,100k, 200k, 500k )

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Điện trở hãm 1000W, 2000W, 800W, 10 ôm, 20 ôm, 30 ôm, 50 ôm, 75 Ω

Điện trở hãm 1000W, 2000W, 800W, 10 ôm, 20 ôm, 30 ôm, 50 ôm, 75 Ω

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Hộp điều khiển động cơ VS III

Hộp điều khiển động cơ VS III

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Cáp kết nối GPW-CB02 USBCB01 FBS-232PO-9F FB-232P09F-150 PCDVPACAB215 SC-09 CQM1-CIF02 AFC8513

Cáp kết nối GPW-CB02 USBCB01 FBS-232PO-9F FB-232P09F-150 PCDVPACAB215 SC-09 CQM1-CIF02 AFC8513

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến trở 1 vòng ( 1k , 2k , 5k , 10k , 20k , 50k , 100K , 200K , 500k ..)

Biến trở 1 vòng ( 1k , 2k , 5k , 10k , 20k , 50k , 100K , 200K , 500k ..)

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Đại lý phân phối dây curoa BANDO Nhật Bản

Đại lý phân phối dây curoa BANDO Nhật Bản

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Encoder Toky HY38A6C4AR-360

Encoder Toky HY38A6C4AR-360

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Ly hợp bột từ FL06S, FL15S, FL25S, FL50S, FL100S, FL200S, FL400S

Ly hợp bột từ FL06S, FL15S, FL25S, FL50S, FL100S, FL200S, FL400S

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Thắng bột từ cốt dương FZ06S FZ15S FZ25S FZ50S FZ100S FZ200S FZ400S

Thắng bột từ cốt dương FZ06S FZ15S FZ25S FZ50S FZ100S FZ200S FZ400S

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Bộ điều khiển lực căng loadcell tension ZXTEC, ZXT-B, TB-600

Bộ điều khiển lực căng loadcell tension ZXTEC, ZXT-B, TB-600

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Bộ điều khiển canh biên sàn biên GB-5, GK-62 moter 90w, 110w, vitme, sensor màu

Bộ điều khiển canh biên sàn biên GB-5, GK-62 moter 90w, 110w, vitme, sensor màu

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Bộ xử lý tĩnh điện cao áp, thấp áp 800mm, 1000mm ,1200mm, 1m, 1m2

Bộ xử lý tĩnh điện cao áp, thấp áp 800mm, 1000mm ,1200mm, 1m, 1m2

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Bộ Plasma

Bộ Plasma

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Bộ Corona CH800S, CH1000S, CH1200S, 600MMT, 800MMT, 1000MMT, 1200MMT

Bộ Corona CH800S, CH1000S, CH1200S, 600MMT, 800MMT, 1000MMT, 1200MMT

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Bộ xử lý bề mặt Cao tần áo mưa bao bì RN-1500

Bộ xử lý bề mặt Cao tần áo mưa bao bì RN-1500

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Counter Toky CA7-RB60

Counter Toky CA7-RB60

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151

Top

   (0)