ĐỒNG HỒ NHIỆT

Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực Chuyên :

* Phân Phối
1. Biến Tần : SUNFAR, LONGSHENG, HITACHI, SCHNEIDER ...
2. Độc quyền phân phối của hãng nguồn MEAN WELL 
3. PLC :  LIYAN, MITSUBISHI, SIEMEN, FATEK, SHIHLIN, SCHNEIDER, ...
4. Màn hình cảm ứng:  PRO-FACE, WEINTEK, SHIHLIN, HITECH, MITSUBISHI, OP320, SCHNDEIDER, ...
5. Đồng hồ hiển thị nhiệt độ : YUDIAN, SHIP, KCE, RKC, TOKY, YANGMIN, 
6. Sensor: mắt bắt màu, quang, từ , thu phát, : BANNER, RIKO, WELON, JULONG.
mỗi trang
Bộ điều khiển nhiệt độ YangMing XMTG-6000 XMTG-6331 XMTE-6331 XMTA-6331 XMTD-6331

Bộ điều khiển nhiệt độ YangMing XMTG-6000 XMTG-6331 XMTE-6331 XMTA-6331 XMTD-6331

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com
Hotline : 0973733151
Bộ điều khiển nhiệt độ YangMing XMTG-1000 XMTG-1301 XMTE-1301 XMTA-1301 XMTD-1301

Bộ điều khiển nhiệt độ YangMing XMTG-1000 XMTG-1301 XMTE-1301 XMTA-1301 XMTD-1301

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com
Hotline : 0973733151
Đại lý phân phối các loại Bộ điều khiển nhiệt độ Toky, RKC, Autonic, KCE, Yudian, Yangming

Đại lý phân phối các loại Bộ điều khiển nhiệt độ Toky, RKC, Autonic, KCE, Yudian, Yangming

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com
Hotline : 0973733151
Đồng hồ nhiệt Toky AI508-4-SD10 AI508-6-SD10 AI508-7-SD10 AI508-8-SD10 AI508-9-SD10

Đồng hồ nhiệt Toky AI508-4-SD10 AI508-6-SD10 AI508-7-SD10 AI508-8-SD10 AI508-9-SD10

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com
Hotline : 0973733151
Đồng hồ nhiệt Toky AI508-4-RB10 AI508-6-RC10 AI508-7-RC10 AI508-8-RC10 AI508-9-RC10

Đồng hồ nhiệt Toky AI508-4-RB10 AI508-6-RC10 AI508-7-RC10 AI508-8-RC10 AI508-9-RC10

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com
Hotline : 0973733151
Đồng hồ nhiệt Toky AI508-4-SB10 AI508-6-SC10 AI508-7-SC10 AI508-8-SC10 AI508-9-SC10

Đồng hồ nhiệt Toky AI508-4-SB10 AI508-6-SC10 AI508-7-SC10 AI508-8-SC10 AI508-9-SC10

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com
Hotline : 0973733151
Đồng hồ nhiệt Toky AI208-4-SD10K AI208-6-SD10K AI208-7-SD10K AI208-9-SD10K

Đồng hồ nhiệt Toky AI208-4-SD10K AI208-6-SD10K AI208-7-SD10K AI208-9-SD10K

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com
Hotline : 0973733151
Đồng hồ nhiệt Toky AI208-4-RB10K AI208-6-RB10K AI208-7-RB10K AI208-9-RB10K

Đồng hồ nhiệt Toky AI208-4-RB10K AI208-6-RB10K AI208-7-RB10K AI208-9-RB10K

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com
Hotline : 0973733151
Đồng hồ nhiệt Yudian AI-508-D2-L1-L2-Q AI-508-E-L1-L0-Q AI-508-D-L1-L0-Q AI-508-A-L1-L0-Q

Đồng hồ nhiệt Yudian AI-508-D2-L1-L2-Q AI-508-E-L1-L0-Q AI-508-D-L1-L0-Q AI-508-A-L1-L0-Q

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com
Hotline : 0973733151
Đồng hồ nhiệt Yudian AI-208-D2-L-L0-Q AI-208-E-L-L0-Q AI-208-D-L-L0-Q AI-208-A-L-L0-Q

Đồng hồ nhiệt Yudian AI-208-D2-L-L0-Q AI-208-E-L-L0-Q AI-208-D-L-L0-Q AI-208-A-L-L0-Q

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com
Hotline : 0973733151
Đồng hồ Yangming XMTA 6831 XMTE 6831 XMTG 2901 XMTE 2901 XMTE 2931 XMTE 2921 XMTD 2901

Đồng hồ Yangming XMTA 6831 XMTE 6831 XMTG 2901 XMTE 2901 XMTE 2931 XMTE 2921 XMTD 2901

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com
Hotline : 0973733151
Đồng hồ nhiệt Toky AI208-4-SB10K AI208-6-SB10K AI208-7-SB10K AI208-9-SB10K

Đồng hồ nhiệt Toky AI208-4-SB10K AI208-6-SB10K AI208-7-SB10K AI208-9-SB10K

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com
Hotline : 0973733151
ĐỒNG HỒ RKC CB100 CB400 CB500 CB700 CB900 HA400 HA401 HA900 HA901 REX-F400 REX-F900 FB400 FB900

ĐỒNG HỒ RKC CB100 CB400 CB500 CB700 CB900 HA400 HA401 HA900 HA901 REX-F400 REX-F900 FB400 FB900

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com
Hotline : 0973733151
Đồng hồ nhiệt KCE KC-400-201-K2 KC-600-201-K2 KC-700-201-K2 KC-800-201-K2 KC-900-201-K2

Đồng hồ nhiệt KCE KC-400-201-K2 KC-600-201-K2 KC-700-201-K2 KC-800-201-K2 KC-900-201-K2

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com
Hotline : 0973733151

Top

   (0)