CẢM BIẾN TỪ

Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực Chuyên :

* Phân Phối
1. Biến Tần : SUNFAR, LONGSHENG, HITACHI, SCHNEIDER ...
2. Độc quyền phân phối của hãng nguồn MEAN WELL 
3. PLC :  LIYAN, MITSUBISHI, SIEMEN, FATEK, SHIHLIN, SCHNEIDER, ...
4. Màn hình cảm ứng:  PRO-FACE, WEINTEK, SHIHLIN, HITECH, MITSUBISHI, OP320, SCHNDEIDER, ...
5. Đồng hồ hiển thị nhiệt độ : YUDIAN, SHIP, KCE, RKC, TOKY, YANGMIN, 
6. Sensor: mắt bắt màu, quang, từ , thu phát, : BANNER, RIKO, WELON, JULONG.
mỗi trang
Cảm biến Từ Turck BI8U-M18M-VP44X-H1141, NI15U-M18M-VP44X-H1141, NI14-M18-VP6X-H1141 Call

Cảm biến Từ Turck BI8U-M18M-VP44X-H1141, NI15U-M18M-VP44X-H1141, NI14-M18-VP6X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI8U-EM18WDTC-AP6X, NI10-G18SK-AP6X, NI12U-EG18SK-AP6X Call

Cảm biến Từ Turck BI8U-EM18WDTC-AP6X, NI10-G18SK-AP6X, NI12U-EG18SK-AP6X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck NI12U-P18SK-AP6X, BI5-P18SK-AP6X, NI10-P18SK-AP6X Call

Cảm biến Từ Turck NI12U-P18SK-AP6X, BI5-P18SK-AP6X, NI10-P18SK-AP6X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ turck NI15U-EM18WDTC-AP6X, BI5-G18SK-AP6X, BI5U-EG18SK-AP6X, BI5U-P18SK-AP6X Call

Cảm biến Từ turck NI15U-EM18WDTC-AP6X, BI5-G18SK-AP6X, BI5U-EG18SK-AP6X, BI5U-P18SK-AP6X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck NI12U-M18-AP6X, NI12U-EM18-AP6X, BI8-M18-AP6X, BI8-M18-AP6X 7M Call

Cảm biến Từ Turck NI12U-M18-AP6X, NI12U-EM18-AP6X, BI8-M18-AP6X, BI8-M18-AP6X 7M

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck NI12U-S18-AP6X, NI10-G18K-AP6X, NI15U-EM18WD-AP6X, NI15U-M18-AP6X Call

Cảm biến Từ Turck NI12U-S18-AP6X, NI10-G18K-AP6X, NI15U-EM18WD-AP6X, NI15U-M18-AP6X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI8U-M18-AP6X, BI5-M18-AP6X, BI5U-EM18-AP6X, BI8U-EM18WD-AP6X, BI5U-S18-AP6X Call

Cảm biến Từ Turck BI8U-M18-AP6X, BI5-M18-AP6X, BI5U-EM18-AP6X, BI8U-EM18WD-AP6X, BI5U-S18-AP6X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI8U-M18E-AP6X-H1141, NI14-M18-AP6X-H1141, BI5-G18K-AP6X, BI5U-M18-AP6X Call

Cảm biến Từ Turck BI8U-M18E-AP6X-H1141, NI14-M18-AP6X-H1141, BI5-G18K-AP6X, BI5U-M18-AP6X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck NI15U-EM18WD-AP6X-H1141/3GD, NI15U-EM18WD-AP6X-H1141, NI12U-M18E-AP6X-H1141 Call

Cảm biến Từ Turck NI15U-EM18WD-AP6X-H1141/3GD, NI15U-EM18WD-AP6X-H1141, NI12U-M18E-AP6X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck NI15U-M18-RP6X-H1141, NI15U-MT18-AP6X-H1141, NI15U-M18-AP6X-H1141 Call

Cảm biến Từ Turck NI15U-M18-RP6X-H1141, NI15U-MT18-AP6X-H1141, NI15U-M18-AP6X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck NI12U-EM18-AP6X-H1141, NI12U-MT18-AP6X-H1141, NI12U-M18-AP6X-H1141 Call

Cảm biến Từ Turck NI12U-EM18-AP6X-H1141, NI12U-MT18-AP6X-H1141, NI12U-M18-AP6X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck NI12U-S18-AP6X-H1141, BI8U-MT18E-AP6X-H1141, BI5U-MT18E-AP6X-H1141 Call

Cảm biến Từ Turck NI12U-S18-AP6X-H1141, BI8U-MT18E-AP6X-H1141, BI5U-MT18E-AP6X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI5U-EM18-AP6X-H1141, BI5U-MT18-AP6X-H1141, BI5U-S18-AP6X-H1141 Call

Cảm biến Từ Turck BI5U-EM18-AP6X-H1141, BI5U-MT18-AP6X-H1141, BI5U-S18-AP6X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI8U-MT18-AP6X-H1141, BI8U-EM18WD-AP6X-H1141, BI8U-EM18WD-AP6X-H1141/3GD Call

Cảm biến Từ Turck BI8U-MT18-AP6X-H1141, BI8U-EM18WD-AP6X-H1141, BI8U-EM18WD-AP6X-H1141/3GD

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Turck BI8U-M18-AP6X-H1141, BI8U-M18-RP6X-H1141, BI8-M18-AP6X-H1141, BI5-M18-AP6X-H1141 Call

Cảm biến Turck BI8U-M18-AP6X-H1141, BI8U-M18-RP6X-H1141, BI8-M18-AP6X-H1141, BI5-M18-AP6X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI5-G18KK-AP6-H1141, BI8-M18K-AP6X-H1141, BI5U-M18-AP6X-H1141 Call

Cảm biến Từ Turck BI5-G18KK-AP6-H1141, BI8-M18K-AP6X-H1141, BI5U-M18-AP6X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI5-S18-AD4X, NI8-S18-AD4X, NI8-M18-AD4X Call

Cảm biến Từ Turck BI5-S18-AD4X, NI8-S18-AD4X, NI8-M18-AD4X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck NI8-M18-AD4X-H1141, BI7-G18K-AD4X, BI5-M18-AD4X, BI7-M18-AD4X, NI10U-M18M-AD4X Call

Cảm biến Từ Turck NI8-M18-AD4X-H1141, BI7-G18K-AD4X, BI5-M18-AD4X, BI7-M18-AD4X, NI10U-M18M-AD4X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI5U-MT18M-AD4X-H1144, NI10U-M18M-AD4X-H1144, NI10U-MT18M-AD4X-H1144 Call

Cảm biến Từ Turck BI5U-MT18M-AD4X-H1144, NI10U-M18M-AD4X-H1144, NI10U-MT18M-AD4X-H1144

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI5-M18-AD4X-H1141, BI7-M18-AD4X-H1141, BI5U-M18M-AD4X-H1144 Call

Cảm biến Từ Turck BI5-M18-AD4X-H1141, BI7-M18-AD4X-H1141, BI5U-M18M-AD4X-H1144

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck NI10-P18SK-Y1X, NI10-EG18SK-Y1X, BI5-P18SK-Y1X, NI10-G18SK-Y1X Call

Cảm biến Từ Turck NI10-P18SK-Y1X, NI10-EG18SK-Y1X, BI5-P18SK-Y1X, NI10-G18SK-Y1X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI5-EM18WDTC-Y1X, NI10-EM18WDTC-Y1X, BI5-G18SK-Y1X, BI5-EG18SK-Y1X Call

Cảm biến Từ Turck BI5-EM18WDTC-Y1X, NI10-EM18WDTC-Y1X, BI5-G18SK-Y1X, BI5-EG18SK-Y1X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI5-P18-Y1X, NI10-P18-Y1X, BI5-G18-Y1X, NI10-G18-Y1X, NI14-G18-Y1X Call

Cảm biến Từ Turck BI5-P18-Y1X, NI10-P18-Y1X, BI5-G18-Y1X, NI10-G18-Y1X, NI14-G18-Y1X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI5-M18-Y1X-H1141, BI5-EM18-Y1X-H1141, NI10-M18-Y1X-H1141, NI10-EM18-Y1X-H1141 Call

Cảm biến Từ Turck BI5-M18-Y1X-H1141, BI5-EM18-Y1X-H1141, NI10-M18-Y1X-H1141, NI10-EM18-Y1X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck NI4-S12-AZ31X, BI2-M12-AZ31X, NI4-M12-AZ31X Call

Cảm biến từ Turck NI4-S12-AZ31X, BI2-M12-AZ31X, NI4-M12-AZ31X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI2U-G12-ADZ32X-B3131, NI8U-G12-ADZ32X-B3131, BI2-S12-AZ31X Call

Cảm biến Từ Turck BI2U-G12-ADZ32X-B3131, NI8U-G12-ADZ32X-B3131, BI2-S12-AZ31X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck NI8-M12-VP6X-H1141, BI4-M12-VP6X-H1141 Call

Cảm biến Từ Turck NI8-M12-VP6X-H1141, BI4-M12-VP6X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI4U-M12-VP44X-H1141 L100, NI10U-M12E-VP44X-H1141, NI8U-M12E-VP4X-H1141 Call

Cảm biến Từ Turck BI4U-M12-VP44X-H1141 L100, NI10U-M12E-VP44X-H1141, NI8U-M12E-VP4X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI3U-M12E-VP4X-H1141, BI4U-M12E-VP44X-H1141, BI4U-M12-VP44X-H1141 L80 Call

Cảm biến Từ Turck BI3U-M12E-VP4X-H1141, BI4U-M12E-VP44X-H1141, BI4U-M12-VP44X-H1141 L80

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Turck NI10U-M12E-VP44X, BI4U-M12E-VP44X, BI4-M12-VP6X, BI4-M12-VP6X 7M, NI8-M12-VP6X 7M Call

Cảm biến Turck NI10U-M12E-VP44X, BI4U-M12E-VP44X, BI4-M12-VP6X, BI4-M12-VP6X 7M, NI8-M12-VP6X 7M

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck NI8-M12-AP6X-H1141, NI10U-M12E-AP6X-H1141 Call

Cảm biến Từ Turck NI8-M12-AP6X-H1141, NI10U-M12E-AP6X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck NI8U-MT12-AP6X-H1141, NI8U-EM12-AP6X-H1141, BI4U-EM12WD-AP6X-H1141/3GD Call

Cảm biến Từ Turck NI8U-MT12-AP6X-H1141, NI8U-EM12-AP6X-H1141, BI4U-EM12WD-AP6X-H1141/3GD

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck NI10U-M12-RP6X-H1141, NI10U-EM12WD-AP6X-H1141/3GD, NI8U-M12-AP6X-H1141 Call

Cảm biến Từ Turck NI10U-M12-RP6X-H1141, NI10U-EM12WD-AP6X-H1141/3GD, NI8U-M12-AP6X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck NI10U-M12-AP6X-H1141, NI10U-MT12-AP6X-H1141, NI10U-EM12WD-AP6X-H1141 Call

Cảm biến Từ Turck NI10U-M12-AP6X-H1141, NI10U-MT12-AP6X-H1141, NI10U-EM12WD-AP6X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI3U-S12-AP6X-H1141, NI8U-S12-AP6X-H1141, NI8U-M12EE-AP6X-H1141 Call

Cảm biến Từ Turck BI3U-S12-AP6X-H1141, NI8U-S12-AP6X-H1141, NI8U-M12EE-AP6X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI2-M12-AP6X-H1141, BI4-M12-AP6X-H1141, BI3U-MT12-AP6X-H1141, Call

Cảm biến Từ Turck BI2-M12-AP6X-H1141, BI4-M12-AP6X-H1141, BI3U-MT12-AP6X-H1141,

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Huy

Mr.Huy - 0973733151

Mr . Bình

Mr . Bình - 0903.733.151

Module tin tức 2

QUYỀN ĐẠI LÝ

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 40
  • Hôm nay 364
  • Hôm qua 1,350
  • Trong tuần 4,159
  • Trong tháng 14,929
  • Tổng cộng 935,002

Quảng cáo 1

Quảng cáo 2

Top

   (0)