CẢM BIẾN TỪ

Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực Chuyên :

* Phân Phối
1. Biến Tần : SUNFAR, LONGSHENG, HITACHI, SCHNEIDER ...
2. Độc quyền phân phối của hãng nguồn MEAN WELL 
3. PLC :  LIYAN, MITSUBISHI, SIEMEN, FATEK, SHIHLIN, SCHNEIDER, ...
4. Màn hình cảm ứng:  PRO-FACE, WEINTEK, SHIHLIN, HITECH, MITSUBISHI, OP320, SCHNDEIDER, ...
5. Đồng hồ hiển thị nhiệt độ : YUDIAN, SHIP, KCE, RKC, TOKY, YANGMIN, 
6. Sensor: mắt bắt màu, quang, từ , thu phát, : BANNER, RIKO, WELON, JULONG.
mỗi trang
Cảm biến Từ Turck NI20U-MT30-AP6X-H1141, NI20-M30-AP6X-H1141, BI10-G30K-AP6X, BI10U-S30-AP6X Call

Cảm biến Từ Turck NI20U-MT30-AP6X-H1141, NI20-M30-AP6X-H1141, BI10-G30K-AP6X, BI10U-S30-AP6X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck NI30U-EM30WD-AP6X-H1141/3GD, NI20U-M30-AP6X-H1141, NI20U-EM30-AP6X-H1141 Call

Cảm biến Từ Turck NI30U-EM30WD-AP6X-H1141/3GD, NI20U-M30-AP6X-H1141, NI20U-EM30-AP6X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck NI30U-M30-RP6X-H1141, NI30U-M30-AP6X-H1141, NI30U-MT30-AP6X-H1141 Call

Cảm biến từ Turck NI30U-M30-RP6X-H1141, NI30U-M30-AP6X-H1141, NI30U-MT30-AP6X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI15-M30-AP6X-H1141, BI10U-S30-AP6X-H1141, NI20U-S30-AP6X-H1141 Call

Cảm biến Từ Turck BI15-M30-AP6X-H1141, BI10U-S30-AP6X-H1141, NI20U-S30-AP6X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck BI10U-M30-AP6X-H1141, BI10U-EM30-AP6X-H1141, BI10U-MT30-AP6X-H1141 Call

Cảm biến từ Turck BI10U-M30-AP6X-H1141, BI10U-EM30-AP6X-H1141, BI10U-MT30-AP6X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI15U-EM30WD-AP6X-H1141, BI15U-EM30WD-AP6X-H1141/3GD, BI10-M30-AP6X-H1141 Call

Cảm biến Từ Turck BI15U-EM30WD-AP6X-H1141, BI15U-EM30WD-AP6X-H1141/3GD, BI10-M30-AP6X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck Bi15U-M30-RP6X-H1141, BI15U-M30-AP6X-H1141, BI15U-MT30-AP6X-H1141 Call

Cảm biến Từ Turck Bi15U-M30-RP6X-H1141, BI15U-M30-AP6X-H1141, BI15U-MT30-AP6X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck NI15U-M30-AD4X Call

Cảm biến Từ Turck NI15U-M30-AD4X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI10-M30-AD4X, BI10U-M30-AD4X, NI20-G30K-AD4X, NI15-M30-AD4X, NI20-M30-AD4X Call

Cảm biến Từ Turck BI10-M30-AD4X, BI10U-M30-AD4X, NI20-G30K-AD4X, NI15-M30-AD4X, NI20-M30-AD4X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ turck NI20-M30-AD4X-H1141, BI12-G30K-AD4X, BI10-S30-AD4X, NI15-S30-AD4X Call

Cảm biến Từ turck NI20-M30-AD4X-H1141, BI12-G30K-AD4X, BI10-S30-AD4X, NI15-S30-AD4X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ turck NI15-M30-AD4X-H1141, NI15U-M30-AD4X-H1144, NI15U-MT30-AD4X-H1144 Call

Cảm biến Từ turck NI15-M30-AD4X-H1141, NI15U-M30-AD4X-H1144, NI15U-MT30-AD4X-H1144

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI10-M30-AD4X-H1141, BI10U-M30-AD4X-H1144, BI10U-MT30-AD4X-H1144 Call

Cảm biến Từ Turck BI10-M30-AD4X-H1141, BI10U-M30-AD4X-H1144, BI10U-MT30-AD4X-H1144

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck NI15-G30SK-Y1X, BI10-EM30WDTC-Y1X, NI15-EM30WDTC-Y1X Call

Cảm biến Từ Turck NI15-G30SK-Y1X, BI10-EM30WDTC-Y1X, NI15-EM30WDTC-Y1X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck NI15-P30SK-Y1X, BI10-EG30SK-Y1X, BI10-G30SK-Y1X, NI15-EG30SK-Y1X Call

Cảm biến từ Turck NI15-P30SK-Y1X, BI10-EG30SK-Y1X, BI10-G30SK-Y1X, NI15-EG30SK-Y1X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI10-P30-Y1X, NI15-P30-Y1X, BI10-G30-Y1X, NI15-G30-Y1X, BI10-P30SK-Y1X Call

Cảm biến Từ Turck BI10-P30-Y1X, NI15-P30-Y1X, BI10-G30-Y1X, NI15-G30-Y1X, BI10-P30SK-Y1X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Turck BI10-EM30-Y1X-H1141, BI10-M30-Y1X-H1141, NI15-EM30-Y1X-H1141, NI15-M30-Y1X-H1141 Call

Cảm biến Turck BI10-EM30-Y1X-H1141, BI10-M30-Y1X-H1141, NI15-EM30-Y1X-H1141, NI15-M30-Y1X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck NI12U-G18-ADZ30X2-B3331 Call

Cảm biến Từ Turck NI12U-G18-ADZ30X2-B3331

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI5U-G18-ADZ30X2-B1331, NI12U-G18-ADZ30X2-B1331, BI5U-G18-ADZ30X2-B3331 Call

Cảm biến Từ Turck BI5U-G18-ADZ30X2-B1331, NI12U-G18-ADZ30X2-B1331, BI5U-G18-ADZ30X2-B3331

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI5-S18-AZ3X, NI8-S18-AZ3X, NI12U-M18-ADZ30X2, NI8-M18-AZ3X Call

Cảm biến Từ Turck BI5-S18-AZ3X, NI8-S18-AZ3X, NI12U-M18-ADZ30X2, NI8-M18-AZ3X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI5-M18-AZ3X, BI5U-M18-ADZ30X2, NI8-P18-AZ3/S139-S90, BI5-P18-AZ3/S139-S90 Call

Cảm biến Từ Turck BI5-M18-AZ3X, BI5U-M18-ADZ30X2, NI8-P18-AZ3/S139-S90, BI5-P18-AZ3/S139-S90

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Turck BI8U-M18M-VP44X, NI15U-M18M-VP44X, NI14-M18-VP6X 7M, BI8-M18-VP6X 7M, BI8-M18-VP6X Call

Cảm biến Turck BI8U-M18M-VP44X, NI15U-M18M-VP44X, NI14-M18-VP6X 7M, BI8-M18-VP6X 7M, BI8-M18-VP6X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI8U-M18M-VP44X-H1141, NI15U-M18M-VP44X-H1141, NI14-M18-VP6X-H1141 Call

Cảm biến Từ Turck BI8U-M18M-VP44X-H1141, NI15U-M18M-VP44X-H1141, NI14-M18-VP6X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI8U-EM18WDTC-AP6X, NI10-G18SK-AP6X, NI12U-EG18SK-AP6X Call

Cảm biến Từ Turck BI8U-EM18WDTC-AP6X, NI10-G18SK-AP6X, NI12U-EG18SK-AP6X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck NI12U-P18SK-AP6X, BI5-P18SK-AP6X, NI10-P18SK-AP6X Call

Cảm biến Từ Turck NI12U-P18SK-AP6X, BI5-P18SK-AP6X, NI10-P18SK-AP6X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ turck NI15U-EM18WDTC-AP6X, BI5-G18SK-AP6X, BI5U-EG18SK-AP6X, BI5U-P18SK-AP6X Call

Cảm biến Từ turck NI15U-EM18WDTC-AP6X, BI5-G18SK-AP6X, BI5U-EG18SK-AP6X, BI5U-P18SK-AP6X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck NI12U-M18-AP6X, NI12U-EM18-AP6X, BI8-M18-AP6X, BI8-M18-AP6X 7M Call

Cảm biến Từ Turck NI12U-M18-AP6X, NI12U-EM18-AP6X, BI8-M18-AP6X, BI8-M18-AP6X 7M

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck NI12U-S18-AP6X, NI10-G18K-AP6X, NI15U-EM18WD-AP6X, NI15U-M18-AP6X Call

Cảm biến Từ Turck NI12U-S18-AP6X, NI10-G18K-AP6X, NI15U-EM18WD-AP6X, NI15U-M18-AP6X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI8U-M18-AP6X, BI5-M18-AP6X, BI5U-EM18-AP6X, BI8U-EM18WD-AP6X, BI5U-S18-AP6X Call

Cảm biến Từ Turck BI8U-M18-AP6X, BI5-M18-AP6X, BI5U-EM18-AP6X, BI8U-EM18WD-AP6X, BI5U-S18-AP6X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI8U-M18E-AP6X-H1141, NI14-M18-AP6X-H1141, BI5-G18K-AP6X, BI5U-M18-AP6X Call

Cảm biến Từ Turck BI8U-M18E-AP6X-H1141, NI14-M18-AP6X-H1141, BI5-G18K-AP6X, BI5U-M18-AP6X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck NI15U-EM18WD-AP6X-H1141/3GD, NI15U-EM18WD-AP6X-H1141, NI12U-M18E-AP6X-H1141 Call

Cảm biến Từ Turck NI15U-EM18WD-AP6X-H1141/3GD, NI15U-EM18WD-AP6X-H1141, NI12U-M18E-AP6X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck NI15U-M18-RP6X-H1141, NI15U-MT18-AP6X-H1141, NI15U-M18-AP6X-H1141 Call

Cảm biến Từ Turck NI15U-M18-RP6X-H1141, NI15U-MT18-AP6X-H1141, NI15U-M18-AP6X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck NI12U-EM18-AP6X-H1141, NI12U-MT18-AP6X-H1141, NI12U-M18-AP6X-H1141 Call

Cảm biến Từ Turck NI12U-EM18-AP6X-H1141, NI12U-MT18-AP6X-H1141, NI12U-M18-AP6X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck NI12U-S18-AP6X-H1141, BI8U-MT18E-AP6X-H1141, BI5U-MT18E-AP6X-H1141 Call

Cảm biến Từ Turck NI12U-S18-AP6X-H1141, BI8U-MT18E-AP6X-H1141, BI5U-MT18E-AP6X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI5U-EM18-AP6X-H1141, BI5U-MT18-AP6X-H1141, BI5U-S18-AP6X-H1141 Call

Cảm biến Từ Turck BI5U-EM18-AP6X-H1141, BI5U-MT18-AP6X-H1141, BI5U-S18-AP6X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck BI8U-MT18-AP6X-H1141, BI8U-EM18WD-AP6X-H1141, BI8U-EM18WD-AP6X-H1141/3GD Call

Cảm biến Từ Turck BI8U-MT18-AP6X-H1141, BI8U-EM18WD-AP6X-H1141, BI8U-EM18WD-AP6X-H1141/3GD

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Turck BI8U-M18-AP6X-H1141, BI8U-M18-RP6X-H1141, BI8-M18-AP6X-H1141, BI5-M18-AP6X-H1141 Call

Cảm biến Turck BI8U-M18-AP6X-H1141, BI8U-M18-RP6X-H1141, BI8-M18-AP6X-H1141, BI5-M18-AP6X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Huy

Mr.Huy - 0973733151

Mr . Bình

Mr . Bình - 0903.733.151

Module tin tức 2

QUYỀN ĐẠI LÝ

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 68
  • Hôm nay 329
  • Hôm qua 520
  • Trong tuần 329
  • Trong tháng 14,391
  • Tổng cộng 975,449

Quảng cáo 1

Quảng cáo 2

Top

   (0)