CẢM BIẾN TỪ

Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực Chuyên :

* Phân Phối
1. Biến Tần : SUNFAR, LONGSHENG, HITACHI, SCHNEIDER ...
2. Độc quyền phân phối của hãng nguồn MEAN WELL 
3. PLC :  LIYAN, MITSUBISHI, SIEMEN, FATEK, SHIHLIN, SCHNEIDER, ...
4. Màn hình cảm ứng:  PRO-FACE, WEINTEK, SHIHLIN, HITECH, MITSUBISHI, OP320, SCHNDEIDER, ...
5. Đồng hồ hiển thị nhiệt độ : YUDIAN, SHIP, KCE, RKC, TOKY, YANGMIN, 
6. Sensor: mắt bắt màu, quang, từ , thu phát, : BANNER, RIKO, WELON, JULONG.
mỗi trang
Cảm biến từ Turck BI1,5-EH6,5-LU Call

Cảm biến từ Turck BI1,5-EH6,5-LU

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck BI1,5-EH04-0,3-M12-SIU-H1141 Call

Cảm biến từ Turck BI1,5-EH04-0,3-M12-SIU-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck BI15-M30-LUAP6X Call

Cảm biến từ Turck BI15-M30-LUAP6X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck BI15-M30-LI-EXI Call

Cảm biến từ Turck BI15-M30-LI-EXI

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck BI15-M30E-LIU-H1141, BI15-M30-LIU, BI10-M30E-LIU-H1141, BI10-M30-LIU Call

Cảm biến từ Turck BI15-M30E-LIU-H1141, BI15-M30-LIU, BI10-M30E-LIU-H1141, BI10-M30-LIU

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck WI70-M18-LIU5, WI40-M18-LIU5 Call

Cảm biến từ Turck WI70-M18-LIU5, WI40-M18-LIU5

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck BI8-M18-LUAP6X Call

Cảm biến từ Turck BI8-M18-LUAP6X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck BI8-M18-LI-EXI Call

Cảm biến từ Turck BI8-M18-LI-EXI

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck NI10-M18E-LIU-H1141, NI10-M18-LIU Call

Cảm biến từ Turck NI10-M18E-LIU-H1141, NI10-M18-LIU

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck BI8-M18E-LIU-H1141, BI8-M18-LIU, BI5-M18E-LIU-H1141, BI5-M18-LIU Call

Cảm biến từ Turck BI8-M18E-LIU-H1141, BI8-M18-LIU, BI5-M18E-LIU-H1141, BI5-M18-LIU

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck NI5-M12-LIU-H1141, NI5-M12-LIU Call

Cảm biến từ Turck NI5-M12-LIU-H1141, NI5-M12-LIU

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck BI4-M12-LIU-H1141, BI4-M12-LIU, BI2-M12-LIU-H1141, BI2-M12-LIU Call

Cảm biến từ Turck BI4-M12-LIU-H1141, BI4-M12-LIU, BI2-M12-LIU-H1141, BI2-M12-LIU

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck BI1,5-EG08-LU-H1341, BI1,5-EG08-LU Call

Cảm biến từ Turck BI1,5-EG08-LU-H1341, BI1,5-EG08-LU

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck NI50-Q80-LIU-H1141 Call

Cảm biến từ Turck NI50-Q80-LIU-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck BI15-CP40-LIU, NI25-CP40-LIU Call

Cảm biến từ Turck BI15-CP40-LIU, NI25-CP40-LIU

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck BI15-CK40-LIU-H1141, NI25-CK40-LIU-H1141 Call

Cảm biến từ Turck BI15-CK40-LIU-H1141, NI25-CK40-LIU-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck BI15-Q20-LIU-H1141, BI15-Q20-LIU Call

Cảm biến từ Turck BI15-Q20-LIU-H1141, BI15-Q20-LIU

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck BI20R-Q14-LU-H1141, BI20R-Q14-LU Call

Cảm biến từ Turck BI20R-Q14-LU-H1141, BI20R-Q14-LU

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck BI10-Q14-LIU-V1141, BI10-Q14-LIU Call

Cảm biến từ Turck BI10-Q14-LIU-V1141, BI10-Q14-LIU

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck BI7-Q08-LIU Call

Cảm biến từ Turck BI7-Q08-LIU

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck NI100R-S32XL-2LU-H1141/S950 Call

Cảm biến từ Turck NI100R-S32XL-2LU-H1141/S950

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck BI50R-Q80-2LU-H1141/S950 Call

Cảm biến từ Turck BI50R-Q80-2LU-H1141/S950

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck BI15-Q20-2LU-H1141/S950 Call

Cảm biến từ Turck BI15-Q20-2LU-H1141/S950

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck BI1,5-EH6,5-0,2-Q20-2LU-H1141/S950 Call

Cảm biến từ Turck BI1,5-EH6,5-0,2-Q20-2LU-H1141/S950

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck NI4-DSU35-2ASIX4-H1140, NI4-DSU35-2DNETX5-H1150 Call

Cảm biến từ Turck NI4-DSU35-2ASIX4-H1140, NI4-DSU35-2DNETX5-H1150

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck NI4-DSU35TC-2AP4X2/3GD, NI4-DSU35-2ADZ30X2, NI4-DSU35TC-2ADZ30X2 Call

Cảm biến từ Turck NI4-DSU35TC-2AP4X2/3GD, NI4-DSU35-2ADZ30X2, NI4-DSU35TC-2ADZ30X2

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck NI4-DSU35-2AP4X2-H1141, NI4-DSU35TC-2AP4X2, NI4-DSU35TC-2AD4X2 Call

Cảm biến từ Turck NI4-DSU35-2AP4X2-H1141, NI4-DSU35TC-2AP4X2, NI4-DSU35TC-2AD4X2

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck NI4-DSU35TC-2Y1X2/S933, NI4-DSU35TC-2Y1X2/S97 , NI4-DSU35-2AP4X2 Call

Cảm biến từ Turck NI4-DSU35TC-2Y1X2/S933, NI4-DSU35TC-2Y1X2/S97 , NI4-DSU35-2AP4X2

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Từ Turck NI4-DSU35-2Y1X2, NI4-DSU35-2Y1X2-H1140, NI4-DSU35TC-2Y1X2 Call

Cảm biến Từ Turck NI4-DSU35-2Y1X2, NI4-DSU35-2Y1X2-H1140, NI4-DSU35TC-2Y1X2

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Turck NI4-DSC26-2Y1X2, NI4-DSC26-2Y1X2-H1140 , NI4-DSC26-2AP6X2-H1141, NI4-DSC26-2AP6X2 Call

Cảm biến Turck NI4-DSC26-2Y1X2, NI4-DSC26-2Y1X2-H1140 , NI4-DSC26-2AP6X2-H1141, NI4-DSC26-2AP6X2

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck SI15-K30-Y1X, SI15-K30-AP6X, SI15-K30-RZ3, SI15-K30-AZ3 Call

Cảm biến từ Turck SI15-K30-Y1X, SI15-K30-AP6X, SI15-K30-RZ3, SI15-K30-AZ3

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck SI3,5-K10-Y1, SI3,5-K10-Y1X, SI3,5-K10-AP6X Call

Cảm biến từ Turck SI3,5-K10-Y1, SI3,5-K10-Y1X, SI3,5-K10-AP6X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck SI5-K09-Y1 Call

Cảm biến từ Turck SI5-K09-Y1

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck SI2-K08-Y1, SI2-K08-AP7 Call

Cảm biến từ Turck SI2-K08-Y1, SI2-K08-AP7

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck NI100R-S32XL-VP44X-H1141 Call

Cảm biến từ Turck NI100R-S32XL-VP44X-H1141

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến từ Turck NI65R-S32SR-VP44X, NI40R-S32SR-VP44X, NI20R-S32SR-VP44X Call

Cảm biến từ Turck NI65R-S32SR-VP44X, NI40R-S32SR-VP44X, NI20R-S32SR-VP44X

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0973733151 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Huy

Mr.Huy - 0973733151

Mr . Bình

Mr . Bình - 0903.733.151

Module tin tức 2

QUYỀN ĐẠI LÝ

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 64
  • Hôm nay 297
  • Hôm qua 703
  • Trong tuần 297
  • Trong tháng 15,298
  • Tổng cộng 959,083

Quảng cáo 1

Quảng cáo 2

Top

   (0)