CẢM BIẾN QUANG

Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực Chuyên :

* Phân Phối
1. Biến Tần : SUNFAR, LONGSHENG, HITACHI, SCHNEIDER ...
2. Độc quyền phân phối của hãng nguồn MEAN WELL 
3. PLC :  LIYAN, MITSUBISHI, SIEMEN, FATEK, SHIHLIN, SCHNEIDER, ...
4. Màn hình cảm ứng:  PRO-FACE, WEINTEK, SHIHLIN, HITECH, MITSUBISHI, OP320, SCHNDEIDER, ...
5. Đồng hồ hiển thị nhiệt độ : YUDIAN, SHIP, KCE, RKC, TOKY, YANGMIN, 
6. Sensor: mắt bắt màu, quang, từ , thu phát, : BANNER, RIKO, WELON, JULONG.
mỗi trang
Cảm biến Banner LT7PLVQ LT7PIDQ Call

Cảm biến Banner LT7PLVQ LT7PIDQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner LT3NULV LT3PULV LT3NULVQ LT3PULVQ LT3NILV LT3PILV LT3NILVQ LT3PILVQ Call

Cảm biến Banner LT3NULV LT3PULV LT3NULVQ LT3PULVQ LT3NILV LT3PILV LT3NILVQ LT3PILVQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner LT3BD LT3BDQ LT3NU LT3PU LT3NUQ LT3PUQ LT3NI LT3PI LT3NIQ LT3PIQ LT3BDLV LT3BDLVQ Call

Cảm biến Banner LT3BD LT3BDQ LT3NU LT3PU LT3NUQ LT3PUQ LT3NI LT3PI LT3NIQ LT3PIQ LT3BDLV LT3BDLVQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner R55FP R55FPQ R55FPG R55FPGQ R55FPB R55FPBQ R55FPW R55FPWQ Call

Cảm biến Banner R55FP R55FPQ R55FPG R55FPGQ R55FPB R55FPBQ R55FPW R55FPWQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner R55F  R55FQ R55FV R55FVQ R55FVG R55FVGQ R55FVB R55FVBQ R55FVW R55FVWQ Call

Cảm biến Banner R55F R55FQ R55FV R55FVQ R55FVG R55FVGQ R55FVB R55FVBQ R55FVW R55FVWQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Sensor Banner D12SN6FPH D12SP6FPH D12SN6FPHQ D12SP6FPHQ D12DAB6FV D12DAB6FVQ D12DAB6FP D12DAB6FPQ Call

Sensor Banner D12SN6FPH D12SP6FPH D12SN6FPHQ D12SP6FPHQ D12DAB6FV D12DAB6FVQ D12DAB6FP D12DAB6FPQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Banner D12SN6FPY D12SP6FPY D12SN6FPYQ D12SP6FPYQ D12SN6FPY1 D12SP6FPY1 D12SN6FPY1Q D12SP6FPY1Q Call

Banner D12SN6FPY D12SP6FPY D12SN6FPYQ D12SP6FPYQ D12SN6FPY1 D12SP6FPY1 D12SN6FPY1Q D12SP6FPY1Q

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Banner D12SN6FVY1 D12SP6FVY1 D12SN6FVY1Q D12SP6FVY1Q D12SN6FP D12SP6FP D12SN6FPQ D12SP6FPQ Call

Banner D12SN6FVY1 D12SP6FVY1 D12SN6FVY1Q D12SP6FVY1Q D12SN6FP D12SP6FP D12SN6FPQ D12SP6FPQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner D12SN6FV D12SP6FV D12SN6FVQ D12SP6FVQ D12SN6FVY D12SP6FVY D12SN6FVYQ D12SP6FVYQ Call

Cảm biến Banner D12SN6FV D12SP6FV D12SN6FVQ D12SP6FVQ D12SN6FVY D12SP6FVY D12SN6FVYQ D12SP6FVYQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner D12EN6FV D12EP6FV D12E2N6FV D12E2P6FV D12EN6FP D12EP6FP D12E2N6FP D12E2P6FP Call

Cảm biến Banner D12EN6FV D12EP6FV D12E2N6FV D12E2P6FV D12EN6FP D12EP6FP D12E2N6FP D12E2P6FP

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Banner PFCVA-10X25-S PFCVA-10X25-E PFCVA-25X25-S PFCVA-25X25-E PFCVA-34X25-S PFCVA-34X25-E Call

Banner PFCVA-10X25-S PFCVA-10X25-E PFCVA-25X25-S PFCVA-25X25-E PFCVA-34X25-S PFCVA-34X25-E

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Banner D10B2PFP D10B2NFP D10DNCFP D10DNCFPQ D10DPCFP D10DPCFPQ D10AFP D10AFPQ D10AFPG D10AFPGQ Call

Banner D10B2PFP D10B2NFP D10DNCFP D10DNCFPQ D10DPCFP D10DPCFPQ D10AFP D10AFPQ D10AFPG D10AFPGQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm Biến Banner D10AFPY D10AFPYQ D10AFPGY D10AFPGYQ D10BFP D10BFPQ D10BFPG D10BFPGQ D10B5FP Call

Cảm Biến Banner D10AFPY D10AFPYQ D10AFPGY D10AFPGYQ D10BFP D10BFPQ D10BFPG D10BFPGQ D10B5FP

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner D10UNFP D10UPFP D10UNFPQ D10UPFPQ D10UNFPG D10UPFPG D10UNFPGQ D10UPFPGQ Call

Cảm biến Banner D10UNFP D10UPFP D10UNFPQ D10UPFPQ D10UNFPG D10UPFPG D10UNFPGQ D10UPFPGQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Quang sợi Banner D10INFP D10IPFP D10INFPQ D10IPFPQ D10INFPG D10IPFPG D10INFPGQ D10IPFPGQ Call

Cảm biến Quang sợi Banner D10INFP D10IPFP D10INFPQ D10IPFPQ D10INFPG D10IPFPG D10INFPGQ D10IPFPGQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Quang sợi Banner D10DNFP D10DPFP D10DNFPQ D10DPFPQ D10DNFPG D10DPFPG D10DNFPGQ D10DPFPGQ Call

Cảm biến Quang sợi Banner D10DNFP D10DPFP D10DNFPQ D10DPFPQ D10DNFPG D10DPFPG D10DNFPGQ D10DPFPGQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến quang sợi Banner DF-G1-NS-2M DF-G1-PS-2M DF-G1-NS-Q7 DF-G1-PS-Q7 DF-G1-KS-Q5 Call

Cảm biến quang sợi Banner DF-G1-NS-2M DF-G1-PS-2M DF-G1-NS-Q7 DF-G1-PS-Q7 DF-G1-KS-Q5

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner Q60VR3AFV2000Q1 Q60VR3LAFV1400 Q60VR3LAFV1400Q1 Q60VR3LAFV2000 Q60VR3LAFV2000Q1 Call

Cảm biến Banner Q60VR3AFV2000Q1 Q60VR3LAFV1400 Q60VR3LAFV1400Q1 Q60VR3LAFV2000 Q60VR3LAFV2000Q1

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Q60BB6LAF1400Q Q60BB6LAF2000 Q60BB6LAF2000Q Q60VR3AFV1000 Q60VR3AFV1000Q1 Q60VR3AFV2000 Call

Cảm biến Q60BB6LAF1400Q Q60BB6LAF2000 Q60BB6LAF2000Q Q60VR3AFV1000 Q60VR3AFV1000Q1 Q60VR3AFV2000

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner OPBBEQD Q60BB6AFV1000 Q60BB6AFV1000Q Q60BB6AF2000 Q60BB6AF2000Q Q60BB6LAF1400 Call

Cảm biến Banner OPBBEQD Q60BB6AFV1000 Q60BB6AFV1000Q Q60BB6AF2000 Q60BB6AF2000Q Q60BB6LAF1400

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến OPBT2QD OPBT2QDH OPBTE OPBTEQD OPBTEQDH QPBA2 OPBA2QD OPBB2 OPBB2QD OPBAE OPBAEQD OPBBE Call

Cảm biến OPBT2QD OPBT2QDH OPBTE OPBTEQD OPBTEQDH QPBA2 OPBA2QD OPBB2 OPBB2QD OPBAE OPBAEQD OPBBE

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner OSBFVB OSBFVG OSBFX OSBFAC OSBEF OSBRF OSBFP OSBFPB OSBFPG OLM5 OLM8 OLM8M1 OPBT2 Call

Cảm biến Banner OSBFVB OSBFVG OSBFX OSBFAC OSBEF OSBRF OSBFP OSBFPB OSBFPG OLM5 OLM8 OLM8M1 OPBT2

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner OSBE EMITTER OSBR OSBLV OSBLVAG OSBLVAGC OSBD OSBDX OSBCV OSBCVB OSBCVG OSBF OSBFV Call

Cảm biến Banner OSBE EMITTER OSBR OSBLV OSBLVAG OSBLVAGC OSBD OSBDX OSBCV OSBCVB OSBCVG OSBF OSBFV

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến quang thu phát gương khuếch tán Banner Q45AD9FVQ Q45AD9FP Q45AD9FPQ Call

Cảm biến quang thu phát gương khuếch tán Banner Q45AD9FVQ Q45AD9FP Q45AD9FPQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner Q45AD9DLQ Q45AD9CV Q45AD9CVQ Q45AD9CV4 Q45AD9CV4Q Q45AD9F Q45AD9FQ Q45AD9FV Call

Cảm biến Banner Q45AD9DLQ Q45AD9CV Q45AD9CVQ Q45AD9CV4 Q45AD9CV4Q Q45AD9F Q45AD9FQ Q45AD9FV

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến quang Banner Q45AD9RQ Q45AD9LV Q45AD9LVQ Q45AD9LP Q45AD9LPQ Q45AD9D Q45AD9DQ Q45AD9DL Call

Cảm biến quang Banner Q45AD9RQ Q45AD9LV Q45AD9LVQ Q45AD9LP Q45AD9LPQ Q45AD9D Q45AD9DQ Q45AD9DL

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner Q45BW13FVQ Q45VR3FP Q45VR3FPQ Q45BW13FP Q45BW13FPQ Q459E EMITTER Q459EQ Q45AD9R Call

Cảm biến Banner Q45BW13FVQ Q45VR3FP Q45VR3FPQ Q45BW13FP Q45BW13FPQ Q459E EMITTER Q459EQ Q45AD9R

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến quang Banner Q45BW13CV4Q Q45VR3F Q45VR3FQ Q45BW13F Q45BW13FQ Q45VR3FV Q45VR3FVQ Q45BW13FV Call

Cảm biến quang Banner Q45BW13CV4Q Q45VR3F Q45VR3FQ Q45BW13F Q45BW13FQ Q45VR3FV Q45VR3FVQ Q45BW13FV

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến quang Banner Q45VR3CV Q45VR3CVQ Q45BW13CV Q45BW13CVQ Q45VR3CV4 Q45VR3CV4Q Q45BW13CV4 Call

Cảm biến quang Banner Q45VR3CV Q45VR3CVQ Q45BW13CV Q45BW13CVQ Q45VR3CV4 Q45VR3CV4Q Q45BW13CV4

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner Q45VR3DL Q45VR3DLQ Q45BW13DL Q45BW13DLQ Q45VR3DX Q45VR3DXQ Q45BW13DX Q45BW13DXQ Call

Cảm biến Banner Q45VR3DL Q45VR3DLQ Q45BW13DL Q45BW13DLQ Q45VR3DX Q45VR3DXQ Q45BW13DX Q45BW13DXQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến quang Banner Q45VR3LP Q45VR3LPQ Q45BW13LP Q45BW13LPQ Q45VR3D Q45VR3DQ Q45BW13D Q45BW13DQ Call

Cảm biến quang Banner Q45VR3LP Q45VR3LPQ Q45BW13LP Q45BW13LPQ Q45VR3D Q45VR3DQ Q45BW13D Q45BW13DQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner Q453EQ Q45VR3R Q45VR3RQ Q45BW13R Q45BW13RQ Q45VR3LV Q45VR3LVQ Q45BW13LV Q45BW13LVQ Call

Cảm biến Banner Q453EQ Q45VR3R Q45VR3RQ Q45BW13R Q45BW13RQ Q45VR3LV Q45VR3LVQ Q45BW13LV Q45BW13LVQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner Q45BW22FVQ1 Q45VR2FP Q45VR2FPQ Q45BW22FP Q45BW22FPQ Q45BW22FPQ1 Q453E EMITTER Call

Cảm biến Banner Q45BW22FVQ1 Q45VR2FP Q45VR2FPQ Q45BW22FP Q45BW22FPQ Q45BW22FPQ1 Q453E EMITTER

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner Q45VR2FQ Q45BW22F Q45BW22FQ Q45BW22FQ1 Q45VR2FV Q45VR2FVQ Q45BW22FV Q45BW22FVQ Call

Cảm biến Banner Q45VR2FQ Q45BW22F Q45BW22FQ Q45BW22FQ1 Q45VR2FV Q45VR2FVQ Q45BW22FV Q45BW22FVQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến quang Banner Q45BW22CVQ1 Q45VR2CV4 Q45VR2CV4Q Q45BW22CV4 Q45BW22CV4Q Q45BW22CV4Q1 Q45VR2F Call

Cảm biến quang Banner Q45BW22CVQ1 Q45VR2CV4 Q45VR2CV4Q Q45BW22CV4 Q45BW22CV4Q Q45BW22CV4Q1 Q45VR2F

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến quang Banner Q45BW22DX Q45BW22DXQ Q45BW22DXQ1 Q45VR2CV Q45VR2CVQ Q45BW22CV Q45BW22CVQ Call

Cảm biến quang Banner Q45BW22DX Q45BW22DXQ Q45BW22DXQ1 Q45VR2CV Q45VR2CVQ Q45BW22CV Q45BW22CVQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Huy

Mr.Huy - 0973733151

Mr . Bình

Mr . Bình - 0903.733.151

QUYỀN ĐẠI LÝ

Thống kê

  • Đang online 45
  • Hôm nay 558
  • Hôm qua 557
  • Trong tuần 558
  • Trong tháng 14,098
  • Tổng cộng 1,156,555

Top

   (0)