CẢM BIẾN QUANG

Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực Chuyên :

* Phân Phối
1. Biến Tần : SUNFAR, LONGSHENG, HITACHI, SCHNEIDER ...
2. Độc quyền phân phối của hãng nguồn MEAN WELL 
3. PLC :  LIYAN, MITSUBISHI, SIEMEN, FATEK, SHIHLIN, SCHNEIDER, ...
4. Màn hình cảm ứng:  PRO-FACE, WEINTEK, SHIHLIN, HITECH, MITSUBISHI, OP320, SCHNDEIDER, ...
5. Đồng hồ hiển thị nhiệt độ : YUDIAN, SHIP, KCE, RKC, TOKY, YANGMIN, 
6. Sensor: mắt bắt màu, quang, từ , thu phát, : BANNER, RIKO, WELON, JULONG.
mỗi trang
Cảm biến Banner EA5E1500Q EA5R1500NIXMODQ EA5R1500PIXMODQ EA5R1500NUXMODQ EA5R1500PUXMODQ Call

Cảm biến Banner EA5E1500Q EA5R1500NIXMODQ EA5R1500PIXMODQ EA5R1500NUXMODQ EA5R1500PUXMODQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner EA5E1200Q EA5R1200NIXMODQ EA5R1200PIXMODQ EA5R1200NUXMODQ EA5R1200PUXMODQ Call

Cảm biến Banner EA5E1200Q EA5R1200NIXMODQ EA5R1200PIXMODQ EA5R1200NUXMODQ EA5R1200PUXMODQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner EA5E1050Q EA5R1050NIXMODQ EA5R1050PIXMODQ EA5R1050NUXMODQ EA5R1050PUXMODQ Call

Cảm biến Banner EA5E1050Q EA5R1050NIXMODQ EA5R1050PIXMODQ EA5R1050NUXMODQ EA5R1050PUXMODQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner EA5E900Q EA5R900NIXMODQ EA5R900PIXMODQ EA5R900NUXMODQ EA5R900PUXMODQ Call

Cảm biến Banner EA5E900Q EA5R900NIXMODQ EA5R900PIXMODQ EA5R900NUXMODQ EA5R900PUXMODQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner EA5E750Q EA5R750NIXMODQ EA5R750PIXMODQ EA5R750NUXMODQ EA5R750PUXMODQ Call

Cảm biến Banner EA5E750Q EA5R750NIXMODQ EA5R750PIXMODQ EA5R750NUXMODQ EA5R750PUXMODQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner EA5E600Q EA5R600NIXMODQ EA5R600PIXMODQ EA5R600NUXMODQ EA5R600PUXMODQ Call

Cảm biến Banner EA5E600Q EA5R600NIXMODQ EA5R600PIXMODQ EA5R600NUXMODQ EA5R600PUXMODQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner EA5E450Q EA5R450NIXMODQ EA5R450PIXMODQ EA5R450NUXMODQ EA5R450PUXMODQ Call

Cảm biến Banner EA5E450Q EA5R450NIXMODQ EA5R450PIXMODQ EA5R450NUXMODQ EA5R450PUXMODQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner EA5E300Q EA5R300NIXMODQ EA5R300PIXMODQ EA5R300NUXMODQ EA5R300PUXMODQ Call

Cảm biến Banner EA5E300Q EA5R300NIXMODQ EA5R300PIXMODQ EA5R300NUXMODQ EA5R300PUXMODQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner EA5E150Q EA5R150NIXMODQ EA5R150PIXMODQ EA5R150NUXMODQ EA5R150PUXMODQ Call

Cảm biến Banner EA5E150Q EA5R150NIXMODQ EA5R150PIXMODQ EA5R150NUXMODQ EA5R150PUXMODQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner Q45UR3BA63CQ6KS Q45UR3BA63CQ6 Q45UR3LIU64CQ Q45UR3LIU64CQ6KS Q45UR3LIU64CQ6 Call

Cảm biến Banner Q45UR3BA63CQ6KS Q45UR3BA63CQ6 Q45UR3LIU64CQ Q45UR3LIU64CQ6KS Q45UR3LIU64CQ6

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner Q45UR3BA63CQ6 Q45UR3BA63CKS Q45UR3BA63C Q45UR3BA63CQKS Q45UR3BA63CQ Call

Cảm biến Banner Q45UR3BA63CQ6 Q45UR3BA63CKS Q45UR3BA63C Q45UR3BA63CQKS Q45UR3BA63CQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner Q45UR3BA63CKQ Q45UR3BA63C Q45UR3BA63CQKQ Q45UR3BA63CQ Q45UR3BA63CQ6KQ Call

Cảm biến Banner Q45UR3BA63CKQ Q45UR3BA63C Q45UR3BA63CQKQ Q45UR3BA63CQ Q45UR3BA63CQ6KQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner Q45UR3BA63CK Q45UR3BA63C Q45UR3BA63CQK Q45UR3BA63CQ Q45UR3BA63CQ6K Q45UR3BA63CQ6 Call

Cảm biến Banner Q45UR3BA63CK Q45UR3BA63C Q45UR3BA63CQK Q45UR3BA63CQ Q45UR3BA63CQ6K Q45UR3BA63CQ6

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner Q45UR3LIU64CQ6KQ Q45UR3LIU64CQ6 Q45UR3LIU64CKS Q45UR3LIU64C Q45UR3LIU64CQKS Call

Cảm biến Banner Q45UR3LIU64CQ6KQ Q45UR3LIU64CQ6 Q45UR3LIU64CKS Q45UR3LIU64C Q45UR3LIU64CQKS

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner Q45UR3LIU64CQ6 Q45UR3LIU64CKQ Q45UR3LIU64C Q45UR3LIU64CQKQ Q45UR3LIU64CQ Call

Cảm biến Banner Q45UR3LIU64CQ6 Q45UR3LIU64CKQ Q45UR3LIU64C Q45UR3LIU64CQKQ Q45UR3LIU64CQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner Q45UR3LIU64CK Q45UR3LIU64C Q45UR3LIU64CQK Q45UR3LIU64CQ Q45UR3LIU64CQ6K Call

Cảm biến Banner Q45UR3LIU64CK Q45UR3LIU64C Q45UR3LIU64CQK Q45UR3LIU64CQ Q45UR3LIU64CQ6K

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner Q45UBB63BC Q45UBB63BCQ Q45UBB63BCQ6 Q45ULIU64ABRQ6 Call

Cảm biến Banner Q45UBB63BC Q45UBB63BCQ Q45UBB63BCQ6 Q45ULIU64ABRQ6

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner Q45ULIU64ACR Q45ULIU64ACRQ Q45ULIU64ACRQ6 Q45ULIU64BCR Q45ULIU64BCRQ Call

Cảm biến Banner Q45ULIU64ACR Q45ULIU64ACRQ Q45ULIU64ACRQ6 Q45ULIU64BCR Q45ULIU64BCRQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner Q45UBB63DA Q45UBB63DAQ Q45UBB63DAQ6 Q45UBB63DAC Q45UBB63DACQ Q45UBB63DACQ6 Call

Cảm biến Banner Q45UBB63DA Q45UBB63DAQ Q45UBB63DAQ6 Q45UBB63DAC Q45UBB63DACQ Q45UBB63DACQ6

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner T186UE T186UEQ T18VN6UR T18VP6UR T18VN6URQ T18VP6URQ Call

Cảm biến Banner T186UE T186UEQ T18VN6UR T18VP6UR T18VN6URQ T18VP6URQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner M25UEQ8 M25URBQ8 Call

Cảm biến Banner M25UEQ8 M25URBQ8

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner T30UUNA T30UUPA T30UUNAQ T30UUPAQ T30UUNB T30UUPB T30UUNBQ T30UUPBQ Call

Cảm biến Banner T30UUNA T30UUPA T30UUNAQ T30UUPAQ T30UUNB T30UUPB T30UUNBQ T30UUPBQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến siêu âm Banner T30UHNB T30UHNBQ T30UHPA T30UHPAQ T30UHPB T30UHPBQ Call

Cảm biến siêu âm Banner T30UHNB T30UHNBQ T30UHPA T30UHPAQ T30UHPB T30UHPBQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner T30UDNAQ T30UDPA T30UDPAQ T30UDNB T30UDNBQ T30UDPB T30UDPBQ T30UHNA T30UHNAQ Call

Cảm biến Banner T30UDNAQ T30UDPA T30UDPAQ T30UDNB T30UDNBQ T30UDPB T30UDPBQ T30UHNA T30UHNAQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner T30UINA T30UINAQ T30UIPA T30UIPAQ T30UINB T30UINBQ T30UIPB T30UIPBQ T30UDNA Call

Cảm biến Banner T30UINA T30UINAQ T30UIPA T30UIPAQ T30UINB T30UINBQ T30UIPB T30UIPBQ T30UDNA

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner T30UXIAQ8 T30UXUB T30UXUBQ8 T30UXIB T30UXIBQ8 T30UXUC T30UXUCQ8 T30UXIC T30UXICQ8 Call

Cảm biến Banner T30UXIAQ8 T30UXUB T30UXUBQ8 T30UXIB T30UXIBQ8 T30UXUC T30UXUCQ8 T30UXIC T30UXICQ8

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner T30UXDA T30UXDAQ8 T30UXDB T30UXDBQ8 T30UXDC T30UXDCQ8 T30UXUA T30UXUAQ8 T30UXIA Call

Cảm biến Banner T30UXDA T30UXDAQ8 T30UXDB T30UXDBQ8 T30UXDC T30UXDCQ8 T30UXUA T30UXUAQ8 T30UXIA

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner QS18UNA QS18UPA QS18UNAQ8 QS18UPAQ8 QS18UNAE QS18UPAE QS18UNAEQ8 QS18UPAEQ8 Call

Cảm biến Banner QS18UNA QS18UPA QS18UNAQ8 QS18UPAQ8 QS18UNAE QS18UPAE QS18UNAEQ8 QS18UPAEQ8

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến siêu âm Banner S18UUAR S18UUARQ S18UIAR S18UIARQ S18UBA S18UBAQ S18UBAR S18UBARQ Call

Cảm biến siêu âm Banner S18UUAR S18UUARQ S18UIAR S18UIARQ S18UBA S18UBAQ S18UBAR S18UBARQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến siêu âm Banner S18UUA S18UUAQ S18UIA S18UIAQ Call

Cảm biến siêu âm Banner S18UUA S18UUAQ S18UIA S18UIAQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner QT50UVR3W QT50UVR3WQ1 QT50UVR3WQ QT50UVR3F QT50UVR3FQ1 QT50UVR3FQ Call

Cảm biến Banner QT50UVR3W QT50UVR3WQ1 QT50UVR3WQ QT50UVR3F QT50UVR3FQ1 QT50UVR3FQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner QT50ULB QT50ULBQ QT50ULBQ6 QT50UDB QT50UDBQ QT50UDBQ6 Call

Cảm biến Banner QT50ULB QT50ULBQ QT50ULBQ6 QT50UDB QT50UDBQ QT50UDBQ6

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Sensor Banner LG10A65NU LG10A65PU LG10A65NUQ LG10A65PUQ LG10A65NI LG10A65PI LG10A65NIQ LG10A65PIQ Call

Sensor Banner LG10A65NU LG10A65PU LG10A65NUQ LG10A65PUQ LG10A65NI LG10A65PI LG10A65NIQ LG10A65PIQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner LG5B65NU LG5B65PU LG5B65NUQ LG5B65PUQ LG5B65NI LG5B65PI LG5B65NIQ LG5B65PIQ Call

Cảm biến Banner LG5B65NU LG5B65PU LG5B65NUQ LG5B65PUQ LG5B65NI LG5B65PI LG5B65NIQ LG5B65PIQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner LG5A65NU LG5A65PU LG5A65NUQ LG5A65PUQ LG5A65NI LG5A65PI LG5A65NIQ LG5A65PIQ Call

Cảm biến Banner LG5A65NU LG5A65PU LG5A65NUQ LG5A65PUQ LG5A65NI LG5A65PI LG5A65NIQ LG5A65PIQ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Cảm biến Banner LH30IX485QP LH80IX485QP LH150IX485QP Call

Cảm biến Banner LH30IX485QP LH80IX485QP LH150IX485QP

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Huy

Mr.Huy - 0973733151

Mr . Bình

Mr . Bình - 0903.733.151

QUYỀN ĐẠI LÝ

Thống kê

  • Đang online 102
  • Hôm nay 618
  • Hôm qua 557
  • Trong tuần 618
  • Trong tháng 14,158
  • Tổng cộng 1,156,615

Top

   (0)