BIẾN TẦN

Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực Chuyên :

* Phân Phối
1. Biến Tần : SUNFAR, LONGSHENG, HITACHI, SCHNEIDER ...
2. Độc quyền phân phối của hãng nguồn MEAN WELL 
3. PLC :  LIYAN, MITSUBISHI, SIEMEN, FATEK, SHIHLIN, SCHNEIDER, ...
4. Màn hình cảm ứng:  PRO-FACE, WEINTEK, SHIHLIN, HITECH, MITSUBISHI, OP320, SCHNDEIDER, ...
5. Đồng hồ hiển thị nhiệt độ : YUDIAN, SHIP, KCE, RKC, TOKY, YANGMIN, 
6. Sensor: mắt bắt màu, quang, từ , thu phát, : BANNER, RIKO, WELON, JULONG.
mỗi trang
Biến tần Schneider ATV32H018M2, ATV32H037M2, ATV32H055M2, ATV32H075M2, ATV32HU11M2, ATV32HU15M2 Call

Biến tần Schneider ATV32H018M2, ATV32H037M2, ATV32H055M2, ATV32H075M2, ATV32HU11M2, ATV32HU15M2

Biến tần ATV32 Dùng cho động cơ không đồng bộ & đồng bộ từ 0.18kW đến 15kW Nguồn điện áp: 200-500Vac, 50/ 60Hz Dãy tần số ngõ ra từ 0.1 - 599Hz Ứng dụng : Quạt, Bơm, băng tải, máy đóng gói….

Hotline : 0973733151
Biến tần Schneider ATV312HD11N4, ATV312HD15N4 Call

Biến tần Schneider ATV312HD11N4, ATV312HD15N4

Biến tần ATV312 Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18kW đến 15kW Nguồn điện áp: 200-500Vac, 50/ 60Hz Dãy tần số ngõ ra từ 0 - 500Hz Ứng dụng : Quạt, Bơm, băng tải, máy đóng gói….

Hotline : 0973733151
Biến tần Schneider ATV312HU22N4, ATV312HU30N4, ATV312HU40N4, ATV312HU55N4, ATV312HU75N4 Call

Biến tần Schneider ATV312HU22N4, ATV312HU30N4, ATV312HU40N4, ATV312HU55N4, ATV312HU75N4

Biến tần ATV312 Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18kW đến 15kW Nguồn điện áp: 200-500Vac, 50/ 60Hz Dãy tần số ngõ ra từ 0 - 500Hz Ứng dụng : Quạt, Bơm, băng tải, máy đóng gói….

Hotline : 0973733151
Biến tần Schneider ATV312H037N4, ATV312H055N4, ATV312H075N4, ATV312HU11N4, ATV312HU15N4 Call

Biến tần Schneider ATV312H037N4, ATV312H055N4, ATV312H075N4, ATV312HU11N4, ATV312HU15N4

Biến tần ATV312 Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18kW đến 15kW Nguồn điện áp: 200-500Vac, 50/ 60Hz Dãy tần số ngõ ra từ 0 - 500Hz Ứng dụng : Quạt, Bơm, băng tải, máy đóng gói….

Hotline : 0973733151
Biến tần Schneider ATV312HU40M3, ATV312HU55M3, ATV312HU75M3, ATV312HD11M3, ATV312HD15M3 Call

Biến tần Schneider ATV312HU40M3, ATV312HU55M3, ATV312HU75M3, ATV312HD11M3, ATV312HD15M3

Biến tần ATV312 Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18kW đến 15kW Nguồn điện áp: 200-500Vac, 50/ 60Hz Dãy tần số ngõ ra từ 0 - 500Hz Ứng dụng : Quạt, Bơm, băng tải, máy đóng gói….

Hotline : 0973733151
Biến tần Schneider ATV312H075M3, ATV312HU11M3, ATV312HU15M3, ATV312HU22M3, ATV312HU30M3 Call

Biến tần Schneider ATV312H075M3, ATV312HU11M3, ATV312HU15M3, ATV312HU22M3, ATV312HU30M3

Biến tần ATV312 Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18kW đến 15kW Nguồn điện áp: 200-500Vac, 50/ 60Hz Dãy tần số ngõ ra từ 0 - 500Hz Ứng dụng : Quạt, Bơm, băng tải, máy đóng gói….

Hotline : 0973733151
Biến tần Schneider ATV312HU15M2, ATV312HU22M2, ATV312H018M3, ATV312H037M3, ATV312H055M3 Call

Biến tần Schneider ATV312HU15M2, ATV312HU22M2, ATV312H018M3, ATV312H037M3, ATV312H055M3

Biến tần ATV312 Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18kW đến 15kW Nguồn điện áp: 200-500Vac, 50/ 60Hz Dãy tần số ngõ ra từ 0 - 500Hz Ứng dụng : Quạt, Bơm, băng tải, máy đóng gói….

Hotline : 0973733151
Biến tần Schneider ATV312H018M2, ATV312H037M2, ATV312H055M2, ATV312H075M2, ATV312HU11M2 Call

Biến tần Schneider ATV312H018M2, ATV312H037M2, ATV312H055M2, ATV312H075M2, ATV312HU11M2

Biến tần ATV312 Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18kW đến 15kW Nguồn điện áp: 200-500Vac, 50/ 60Hz Dãy tần số ngõ ra từ 0 - 500Hz Ứng dụng : Quạt, Bơm, băng tải, máy đóng gói….

Hotline : 0973733151
Biến tần Schneider ATV12H075M3, ATV12HU15M3, ATV12HU22M3, ATV12HU30M3, ATV12HU40M3 Call

Biến tần Schneider ATV12H075M3, ATV12HU15M3, ATV12HU22M3, ATV12HU30M3, ATV12HU40M3

- ATV212 chuyên dùng cho motor không đồng bộ thiết kế chuyên biệt cho hệ HVAC. - Điện áp 200/240V 3 pha công suất từ 0.75-30kW, IP21 - Điện áp 380/480V 3 pha công suất từ 0.75-75kW, IP21. - Điện áp 380/480V 3 pha công suất từ 0.75-75kW, UL kiểu 12/IP55. - Chịu được quá Mô men thoáng qua lên đến 110% trong vòng 60s. - Tích hợp công nghệ "C-less" để triệt tiêu sóng hài. - Bộ lọc EMC tích hợp hoặc rời, hiệu chỉnh PI, chức năng tiết kiệm năng lượng...

Hotline : 0973733151
Biến tần Schneider ATV12H075M2, ATV12HU15M2, ATV12HU22M2, ATV12H018M3, ATV12H037M3 Call

Biến tần Schneider ATV12H075M2, ATV12HU15M2, ATV12HU22M2, ATV12H018M3, ATV12H037M3

- ATV212 chuyên dùng cho motor không đồng bộ thiết kế chuyên biệt cho hệ HVAC. - Điện áp 200/240V 3 pha công suất từ 0.75-30kW, IP21 - Điện áp 380/480V 3 pha công suất từ 0.75-75kW, IP21. - Điện áp 380/480V 3 pha công suất từ 0.75-75kW, UL kiểu 12/IP55. - Chịu được quá Mô men thoáng qua lên đến 110% trong vòng 60s. - Tích hợp công nghệ "C-less" để triệt tiêu sóng hài. - Bộ lọc EMC tích hợp hoặc rời, hiệu chỉnh PI, chức năng tiết kiệm năng lượng...

Hotline : 0973733151
Biến Tần Schneider ATV12H018F1, ATV12H037F1, ATV12H075F1, ATV12H018M2, ATV12H037M2, ATV12H055M2 Call

Biến Tần Schneider ATV12H018F1, ATV12H037F1, ATV12H075F1, ATV12H018M2, ATV12H037M2, ATV12H055M2

- ATV212 chuyên dùng cho motor không đồng bộ thiết kế chuyên biệt cho hệ HVAC. - Điện áp 200/240V 3 pha công suất từ 0.75-30kW, IP21 - Điện áp 380/480V 3 pha công suất từ 0.75-75kW, IP21. - Điện áp 380/480V 3 pha công suất từ 0.75-75kW, UL kiểu 12/IP55. - Chịu được quá Mô men thoáng qua lên đến 110% trong vòng 60s. - Tích hợp công nghệ "C-less" để triệt tiêu sóng hài. - Bộ lọc EMC tích hợp hoặc rời, hiệu chỉnh PI, chức năng tiết kiệm năng lượng...

Hotline : 0973733151
Biến tần Schneider ATV610C13N4, ATV610C16N4 Call

Biến tần Schneider ATV610C13N4, ATV610C16N4

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Biến Tần Schneider ATV610D37N4, ATV610D45N4, ATV610D55N4, ATV610D75N4, ATV610D90N4, ATV610C11N4 Call

Biến Tần Schneider ATV610D37N4, ATV610D45N4, ATV610D55N4, ATV610D75N4, ATV610D90N4, ATV610C11N4

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Biến Tần Schneider ATV610U75N4, ATV610D11N4, ATV610D15N4, ATV610D18N4, ATV610D22N4, ATV610D30N4 Call

Biến Tần Schneider ATV610U75N4, ATV610D11N4, ATV610D15N4, ATV610D18N4, ATV610D22N4, ATV610D30N4

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Biến Tần Schneider ATV610U07N4, ATV610U15N4, ATV610U22N4, ATV610U30N4, ATV610U40N4, ATV610U55N4 Call

Biến Tần Schneider ATV610U07N4, ATV610U15N4, ATV610U22N4, ATV610U30N4, ATV610U40N4, ATV610U55N4

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Biến Tần Schneider ATV310HU40N4E, ATV310HU55N4E, ATV310HU75N4E, ATV310HD11N4E Call

Biến Tần Schneider ATV310HU40N4E, ATV310HU55N4E, ATV310HU75N4E, ATV310HD11N4E

- Dùng cho động cơ không đồng đồng bộ từ 0.37kW đến 11kW. - Nguồn điện áp: 380- 460VAC, 50/60Hz. - Dãy tần số ngõ ra từ 0.5Hz- 400Hz. - Ngõ ra logic LO1: có thể cài chức năng gọi bơm tăng cường.

Hotline : 0973733151
Biến tần Schneider ATV310H037N4E, ATV310H075N4E, ATV310HU15N4E, ATV310HU22N4E, ATV310HU30N4E Call

Biến tần Schneider ATV310H037N4E, ATV310H075N4E, ATV310HU15N4E, ATV310HU22N4E, ATV310HU30N4E

- Dùng cho động cơ không đồng đồng bộ từ 0.37kW đến 11kW. - Nguồn điện áp: 380- 460VAC, 50/60Hz. - Dãy tần số ngõ ra từ 0.5Hz- 400Hz. - Ngõ ra logic LO1: có thể cài chức năng gọi bơm tăng cường.

Hotline : 0973733151
Đại lý phân phối biến tần Schneider tại việt nam Call

Đại lý phân phối biến tần Schneider tại việt nam

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 ahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl0973733151@gmail.com

Hotline : 0973733151
Đại lý phân phối Biến Tần Hitachi, Schneider, Sanch, Shihlin, LONGSHENQ, Sunfar Call

Đại lý phân phối Biến Tần Hitachi, Schneider, Sanch, Shihlin, LONGSHENQ, Sunfar

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Biến tần Shihlin SE-043-5.5KDL SE-043-7.5KDL SE-043-11KDL Call

Biến tần Shihlin SE-043-5.5KDL SE-043-7.5KDL SE-043-11KDL

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Biến tần Shihlin SE-043-0.4KDL SE-043-0.75KDL SE-043-1.5KDL SE-043-2.2KDL SE-043-3.7KDL Call

Biến tần Shihlin SE-043-0.4KDL SE-043-0.75KDL SE-043-1.5KDL SE-043-2.2KDL SE-043-3.7KDL

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Biến tần Shihlin SE-023-3.7KDL SE-023-5.5KDL SE-023-7.5KDL Call

Biến tần Shihlin SE-023-3.7KDL SE-023-5.5KDL SE-023-7.5KDL

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Biến tần Shihlin SE-023-0.2KDL SE-023-0.4KDL SE-023-0.75KDL SE-023-1.5KDL SE-023-2.2KDL Call

Biến tần Shihlin SE-023-0.2KDL SE-023-0.4KDL SE-023-0.75KDL SE-023-1.5KDL SE-023-2.2KDL

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Biến tần Shihlin SE-021-0.2KDL SE-021-0.4KDL SE-021-0.75KDL SE-021-1.5KDL SE-021-2.2KDL Call

Biến tần Shihlin SE-021-0.2KDL SE-021-0.4KDL SE-021-0.75KDL SE-021-1.5KDL SE-021-2.2KDL

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Biến tần Shihlin SS-043-0.4K-D SS-043-0.75K-D SS-043-1.5K-D SS-043-2.2K-D SS-423-3.7K-D Call

Biến tần Shihlin SS-043-0.4K-D SS-043-0.75K-D SS-043-1.5K-D SS-043-2.2K-D SS-423-3.7K-D

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Biến tần Shihlin SS-023-0.4K-D SS-023-0.75K-D SS-023-1.5K-D SS-023-2.2K-D SS-023-3.7K-D Call

Biến tần Shihlin SS-023-0.4K-D SS-023-0.75K-D SS-023-1.5K-D SS-023-2.2K-D SS-023-3.7K-D

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Biến tần Shihlin SS-021-0.4K-D SS-021-0.75K-D SS-021-1.5K-D SS-021-2.2K-D Call

Biến tần Shihlin SS-021-0.4K-D SS-021-0.75K-D SS-021-1.5K-D SS-021-2.2K-D

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Biến tần Shihlin SH-040-7.5KBC SH-040-11KBC SH-040-15KBC SH-040-18.5KBC SH-040-22KBC Call

Biến tần Shihlin SH-040-7.5KBC SH-040-11KBC SH-040-15KBC SH-040-18.5KBC SH-040-22KBC

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Biến tần Shihlin SH-040-0.75KBC SH-040-1.5KBC SH-040-2.2KBC SH-040-3.7KBC SH-040-5.5KBC Call

Biến tần Shihlin SH-040-0.75KBC SH-040-1.5KBC SH-040-2.2KBC SH-040-3.7KBC SH-040-5.5KBC

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Biến tần Shihlin SH-020-7.5KBC SH-020-11KBC SH-020-15KBC SH-020-18.5KBC SH-020-22KBC Call

Biến tần Shihlin SH-020-7.5KBC SH-020-11KBC SH-020-15KBC SH-020-18.5KBC SH-020-22KBC

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Biến tần Shihlin SH-020-0.75KBC SH-020-1.5KBC SH-020-2.2KBC SH-020-3.7KBC SH-020-5.5KBC Call

Biến tần Shihlin SH-020-0.75KBC SH-020-1.5KBC SH-020-2.2KBC SH-020-3.7KBC SH-020-5.5KBC

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
SF-040-220K/185K-G SF-040-250K/220K-G SF-040-280K/250K-G SF-040-315K/280K-G SF-040-350K/315K-G Call

SF-040-220K/185K-G SF-040-250K/220K-G SF-040-280K/250K-G SF-040-315K/280K-G SF-040-350K/315K-G

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Biến tần Shihlin SF-040-110K/90K-G SF-040-132K/110K-G SF-040-160K/132K-G SF-040-185K/160K-G Call

Biến tần Shihlin SF-040-110K/90K-G SF-040-132K/110K-G SF-040-160K/132K-G SF-040-185K/160K-G

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Biến tần Shihlin SF-040-45K/37K-G SF-040-55K/45K-G SF-040-75K/55K-G SF-040-90K/75K-G Call

Biến tần Shihlin SF-040-45K/37K-G SF-040-55K/45K-G SF-040-75K/55K-G SF-040-90K/75K-G

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Biến tần Shihlin SF-040-18.5K/15K-G SF-040-22K/18.5K-G SF-040-30K/22K-G SF-040-37K/30K-G Call

Biến tần Shihlin SF-040-18.5K/15K-G SF-040-22K/18.5K-G SF-040-30K/22K-G SF-040-37K/30K-G

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151
Biến tần Shihlin SF-040-5.5K SF-040-7.5K/5.5K-G SF-040-11K/7.5K-G SF-040-15K/11K-G Call

Biến tần Shihlin SF-040-5.5K SF-040-7.5K/5.5K-G SF-040-11K/7.5K-G SF-040-15K/11K-G

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Huy DT : 0938383862 Yahoo : dhl.sale01 Skype : dhl.sale01 Email : dhl.sale01@gmail.com

Hotline : 0973733151

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Huy

Mr.Huy - 0973733151

Mr . Bình

Mr . Bình - 0903.733.151

QUYỀN ĐẠI LÝ

Thống kê

  • Đang online 103
  • Hôm nay 828
  • Hôm qua 774
  • Trong tuần 2,435
  • Trong tháng 13,777
  • Tổng cộng 1,118,580

Top

   (0)