BIẾN TẦN

Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực Chuyên :

* Phân Phối
1. Biến Tần : SUNFAR, LONGSHENG, HITACHI, SCHNEIDER ...
2. Độc quyền phân phối của hãng nguồn MEAN WELL 
3. PLC :  LIYAN, MITSUBISHI, SIEMEN, FATEK, SHIHLIN, SCHNEIDER, ...
4. Màn hình cảm ứng:  PRO-FACE, WEINTEK, SHIHLIN, HITECH, MITSUBISHI, OP320, SCHNDEIDER, ...
5. Đồng hồ hiển thị nhiệt độ : YUDIAN, SHIP, KCE, RKC, TOKY, YANGMIN, 
6. Sensor: mắt bắt màu, quang, từ , thu phát, : BANNER, RIKO, WELON, JULONG.
mỗi trang
Biến Tần Longsheng LS800-45K5, LS820-45K5, LS820-47K5

Biến Tần Longsheng LS800-45K5, LS820-45K5, LS820-47K5

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Longsheng LS720-41K5TD-9, LS720-45K5TD-9, LS720-47K5TD-9

Biến Tần Longsheng LS720-41K5TD-9, LS720-45K5TD-9, LS720-47K5TD-9

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Longsheng LS700-21K5TD-9, LS720-21K5TD-9, LS720-22K2TD-9

Biến Tần Longsheng LS700-21K5TD-9, LS720-21K5TD-9, LS720-22K2TD-9

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Longsheng LSCT650-4011TD-9, LSCT650-4015TD-9, LSCT650-4018TD-9

Biến Tần Longsheng LSCT650-4011TD-9, LSCT650-4015TD-9, LSCT650-4018TD-9

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Longsheng LSCT650-44K0TD-9, LSCT650-45K5TD-9, LSCT650-47K5TD-9

Biến Tần Longsheng LSCT650-44K0TD-9, LSCT650-45K5TD-9, LSCT650-47K5TD-9

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Longsheng LSCT650-40K7TD-9, LSCT650-41K5TD-9, LSCT650-42K2TD-9

Biến Tần Longsheng LSCT650-40K7TD-9, LSCT650-41K5TD-9, LSCT650-42K2TD-9

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Longsheng LSCT650-22K2TD-9, LSCT650-24K0TD-9, LSCT650M-20K7

Biến Tần Longsheng LSCT650-22K2TD-9, LSCT650-24K0TD-9, LSCT650M-20K7

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Longsheng LS600-2002N, LS600-4001N, LS600-4002N

Biến Tần Longsheng LS600-2002N, LS600-4001N, LS600-4002N

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Longsheng LS600-2001SN1, LS600-2002SN1, LS600-2003SN1

Biến Tần Longsheng LS600-2001SN1, LS600-2002SN1, LS600-2003SN1

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Sunfar E380-4T3500G/4000P, E380-4T4000G

Biến Tần Sunfar E380-4T3500G/4000P, E380-4T4000G

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Sunfar E380-4T2800G/3150P, E380-4T3150G/3500P

Biến Tần Sunfar E380-4T2800G/3150P, E380-4T3150G/3500P

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Sunfar E380-4T2200G/2500P, E380-4T2500G/2800P

Biến Tần Sunfar E380-4T2200G/2500P, E380-4T2500G/2800P

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Sunfar E380-4T1850G/2000P, E380-4T2000G/2200P

Biến Tần Sunfar E380-4T1850G/2000P, E380-4T2000G/2200P

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Sunfar E380-4T1320G/1600P, E380-4T1600G/1850P

Biến Tần Sunfar E380-4T1320G/1600P, E380-4T1600G/1850P

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Sunfar E380-4T0900G/1100P, E380-4T1100G/1320P

Biến Tần Sunfar E380-4T0900G/1100P, E380-4T1100G/1320P

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Sunfar E380-4T0550G/0750P, E380-4T0750G/0900P

Biến Tần Sunfar E380-4T0550G/0750P, E380-4T0750G/0900P

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Sunfar E380-4T0370G/0450P, E380-4T0450G/0550P

Biến Tần Sunfar E380-4T0370G/0450P, E380-4T0450G/0550P

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Sunfar E380-4T0220G/0300P, E380-4T0300G/0370P

Biến Tần Sunfar E380-4T0220G/0300P, E380-4T0300G/0370P

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Sunfar E380-4T0150G/0185P, E380-4T0185G/0220P

Biến Tần Sunfar E380-4T0150G/0185P, E380-4T0185G/0220P

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Sunfar E380-4T0075G/0110P, E380-4T0110G/0150P

Biến Tần Sunfar E380-4T0075G/0110P, E380-4T0110G/0150P

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Sunfar E380-4T0037G/0055P, E380-4T0055G/0075P

Biến Tần Sunfar E380-4T0037G/0055P, E380-4T0055G/0075P

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Sunfar E380-4T0015G/0022P, E380-4T0022G/0037P

Biến Tần Sunfar E380-4T0015G/0022P, E380-4T0022G/0037P

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Sunfar E280-4T3500G/4T4000P, E280-4T4000G/4T4500P

Biến Tần Sunfar E280-4T3500G/4T4000P, E280-4T4000G/4T4500P

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Sunfar E280-4T2800G/4T3150P, E280-4T3150G/4T3500P

Biến Tần Sunfar E280-4T2800G/4T3150P, E280-4T3150G/4T3500P

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Sunfar E280-4T2200G/4T2500P, E280-4T2500G/4T2800P

Biến Tần Sunfar E280-4T2200G/4T2500P, E280-4T2500G/4T2800P

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Sunfar E280-4T1850G/4T2000P, E280-4T2000G/4T2200P

Biến Tần Sunfar E280-4T1850G/4T2000P, E280-4T2000G/4T2200P

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Sunfar E280-4T1320G/4T1600P, E280-4T1600G/4T1850P

Biến Tần Sunfar E280-4T1320G/4T1600P, E280-4T1600G/4T1850P

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Sunfar E280-4T0900G/4T1100P, E280-4T1100G/4T1320P

Biến Tần Sunfar E280-4T0900G/4T1100P, E280-4T1100G/4T1320P

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Sunfar E280-4T0550G/4T0750P, E280-4T0750G/4T0900P

Biến Tần Sunfar E280-4T0550G/4T0750P, E280-4T0750G/4T0900P

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Sunfar E280-4T0370G/4T0450P, E280-4T0450G/4T0550P

Biến Tần Sunfar E280-4T0370G/4T0450P, E280-4T0450G/4T0550P

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Sunfar E280-4T0220G/4T0300P, E280-4T0300G/4T0370P

Biến Tần Sunfar E280-4T0220G/4T0300P, E280-4T0300G/4T0370P

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Sunfar E280-4T0150G/4T0185P, E280-4T0185G/4T0220P

Biến Tần Sunfar E280-4T0150G/4T0185P, E280-4T0185G/4T0220P

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Sunfar E280-4T0075G/4T0110P, E280-4T0110G/4T0150P

Biến Tần Sunfar E280-4T0075G/4T0110P, E280-4T0110G/4T0150P

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Sunfar E280-4T0037G/4T0055P, E280-4T0055G/4T0075P

Biến Tần Sunfar E280-4T0037G/4T0055P, E280-4T0055G/4T0075P

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến Tần Sunfar E280-4T0015G/4T0022P, E280-4T0022G/4T0037P

Biến Tần Sunfar E280-4T0015G/4T0022P, E280-4T0022G/4T0037P

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151
Biến tần Sunfar E550-2S0040, E550-2S0040B, E550-2S0007, E550-2S0007B

Biến tần Sunfar E550-2S0040, E550-2S0040B, E550-2S0007, E550-2S0007B

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Trung  - 0936733151 
gmail: 0936733151@dhlvn.com

Hotline : 0936733151

Top

   (0)